BIP WZMiUW w Lublinie


Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Lublinie

 

Jest wojewódzką, samorządową jednostką budżetową utworzoną przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie Uchwały Nr VII/45/99 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 1 marca 1999 roku w sprawie reorganizacji wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych.

 

 

WZMiUW działa w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr VII/45/99 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 1 marca 1999r. znowelizowany Uchwałą Nr XX/243/2000 z dnia 29 maja 2000r., Uchwałą Nr XLII/556/02 z dnia 27maja 2002 r., Uchwałą Nr CLI/1931/04 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie., Uchwałą nr VIII/122/07 w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie., oraz Uchwałą nr CXXXVIII/1591/08 w sprawie uzgodnienia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.

 

 


Schemat organizacyjny WZMiUW w Lublinie

 


 

 

Aktualności |   Dyrekcja |   Struktura organizacyjna |   Oddziały |   Inspektoraty |   Oferty pracy |   Galeria |   Kontakt

 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
Copyright © 2011 | www.wzmiuw.lublin.pl
Realizacja i redakcja: admin