BIP WZMiUW w Lublinie

WFOŚiGW


Dofinansowanie realizacji zadań z WFOŚiGW w Lublinie

Wykaz zadań z zakresu utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych realizowanych przez WZMiUW w Lublinie przy udziale dotacji ze środków WFOŚiGW w Lublinie.

 

 

 

 

Lp.

Nazwa zadania

Wartość zadania

Kwota dofinansowania

1

Zabudowa wyrw w skarpach rzeki Gorajec wraz z remontem umocnienia stopy skarp w km 9+500 -12+700, gm. .Radecznica, pow. Zamość

483 155,92

240 000,00

2

Zabudowa wyrw w skarpach rzeki Czarna  Łada w km 0+000-3+820, gm. Biłgoraj, pow. Biłgoraj, woj. lubelskie – Etap II – km  2+000-3+820

283 358,13

140 000,00

3

Remont jazu kozłowego w km 6+100 rzeki Urzędówka w m. Urzędów, gm. Urzędów, pow. kraśnicki

241 905,55

90 000,00

4

Remont jazu zasuwowego w km 16+230 rzeki Bystrzyca Mała w m. Wojcieszków, gm. Wojcieszków, pow. Łuków

200 348,36

90 000,00

5

Remont jazu żelbetowego w km 64+100 rzeki Okrzejka w m. Gózd, gm. Kłoczew, pow. Ryki oraz konserwacja rzeki Okrzejka w km 64+695 – 65+500

95 517,80

47 000,00

6

Remont jazu kozłowego w km 1+700 rz. Ciemięga w m. Łysaków, gm. Wólka, pow. Lublin

122 926,97

60 000,00

7

Konserwacja gruntowna Cieku S w km 4+410 – 7+138, tj. 2,728 km wraz z oczyszczeniem źródeł rzeki, gm. Wysokie, pow. lubelski, woj. lubelskie

334 536,51

150 000,00

8

Remont przepustu z piętrzeniem w km 3+835 rzeki Jędrzejówka wraz z konserwacją odcinka rzeki w km 3+456 – 4+150 m. Wola Trzydnicka, gm. Trzydnik Duży, pow. kraśnicki

133 384,25

66 000,00

9

Zabezpieczenie prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz przed abrazją – sekcja 16P w miejscowości Nielisz, gmina Nielisz, powiat zamojski, woj. lubelskie

371 696,95

185 000,00

10

Remont jazu żelbetowego na rzece Huczwa w km 9+111 w m. Hrubieszów

249 499,14

124 000,00

Razem :

2 516 329,58

1 192 000,00

 


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 25.07.2016 r. umowę dotacji nr 262/2016/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa rowu S-R (Rów Graniczny) dla pełnienia funkcji przeciwpowodziowej jako kanał ulgi dla mieszkańców wsi Jacków i Janowice, gm. Mełgiew".


Całkowita wartość zadania wynosi 226 201,92 zł, termin realizacji 30.11.2016 r.

 


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 17.06.2016 r. umowę dotacji nr 226/2016/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 108+800 - 116+610 - dokumentacja projektowa gm. Komarówka Podlaska pow. Radzyń Podlaski".


Całkowita wartość zadania wynosi 149 425,32 zł, termin realizacji 20.11.2016 r.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 17.06.2016 r. umowę dotacji nr 227/2016/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 116+610 - 123+710 - dokumentacja projektowa gm. Komarówka Podlaska pow. Radzyń Podlaski, gm. Drelów pow. Biała Podlaska".


Całkowita wartość zadania wynosi 145 243,32 zł, termin realizacji 20.11.2016 r.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 17.06.2016 r. umowę dotacji nr 228/2016/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 123+710 - 131+800 - dokumentacja projektowa gm. Drelów pow. Biała Podlaska, gm. Kąkolewnica Wschodnia pow. Radzyń Podlaski".


Całkowita wartość zadania wynosi 141 553,32 zł, termin realizacji 20.11.2016 r.

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 17.06.2016 r. umowę dotacji nr 229/2016/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 131+800 - 139+890 - dokumentacja projektowa  gm. Kąkolewnica Wschodnia, pow. Radzyń Podlaski, gm. Międzyrzec Podlaski pow. Biała Podlaska".


Całkowita wartość zadania wynosi 141 553,32 zł, termin realizacji 20.11.2016 r.

 


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 03.11.2015 r. umowę dotacji nr 382/2015/D/OP z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. "Utrzymanie w czystości skrzynek lęgowych ptaków, zainstalowanych w międzywalu lubelskiego odcinka rzeki Wisły oraz jej dopływów".


Całkowita wartość zadania wynosi 4750,00 zł w tym środki WFOŚiGW 4750,00 zł, termin realizacji 30.11.2015 r. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 01.06.2015 r. umowę dotacji nr 241/2015/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 95+600 - 105+070 - dokumentacja projektowa gm.  Jabłoń, Milanów pow. Parczew, gm. Komarówka Podlaska pow. Radzyń Podlaski".

 

Całkowita wartość zadania wynosi 185 877,60 zł w tym środki WFOŚiGW 84 683,96 zł, termin realizacji 30.11.2015 r. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 01.06.2015 r. umowę dotacji nr 172/2015/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 85+910 - 95+600 - dokumentacja projektowa gm.  Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew".

 

Całkowita wartość zadania wynosi 198 089,04 zł w tym środki WFOŚiGW 198 089,04 zł, termin realizacji 30.11.2015 r.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 01.06.2015 r. umowę dotacji nr 171/2015/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Odbudowa i uszczelnienie koryta KW-K wraz z budowlami w km 76+000 - 85+910 - dokumentacja projektowa gm. Dębowa Kłoda, Podedwórze pow. Parczew".

 

Całkowita wartość zadania wynosi 191 019,00 zł w tym środki WFOŚiGW 191 019,00 zł, termin realizacji 30.11.2015 r.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 4.12.2014 r. umowę dotacji nr 437/2014/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Odbudowa i uszczelnienie koryta KW-K wraz z budowlami w km 108+780 - 139+890" gm. Komarówka Podlaska, Kąkolewnica Wschodnia pow. Radzyń Podlaski, gm. Drelów, Międzyrzec Podlaski pow. Biała Podlaska- dokumentacja geodezyjna.

Całkowita wartość zadania wynosi 89 574,21 zł w tym środki WFOŚiGW 86 225,19 zł, termin realizacji 30.11.2014 r.

 


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 4.12.2014 r. umowę dotacji nr 437/2014/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Odbudowa i uszczelnienie koryta KW-K wraz z budowlami w km 108+780 - 139+890" gm. Komarówka Podlaska, Kąkolewnica Wschodnia pow. Radzyń Podlaski, gm. Drelów, Międzyrzec Podlaski pow. Biała Podlaska- dokumentacja geodezyjna.


Całkowita wartość zadania wynosi 89 574,21 zł w tym środki WFOŚiGW 86 225,19 zł, termin realizacji 30.11.2014 r.

 


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 6.11.2014 r. umowę dotacji nr 420/2014/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Odbudowa i uszczelnienie koryta KW-K wraz z budowlami w km 76+000 - 108+780" gm. Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów pow. Parczew, gm. Komarówka Podlaska pow. Radzyń Podlaski- dokumentacja geodezyjna.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 116 293,52 zł w tym środki WFOŚiGW 116 293,52 zł, termin realizacji 30.11.2014 r.

 


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 26.09.2014 r. umowę dotacji nr 352/2014/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Prognoza oddziaływania na środowisko odbudowy systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna”.


Całkowita wartość zadania wynosi 79 950,00 zł w tym środki WFOŚiGW 79 950,00 zł, termin realizacji 15.12.2014 r.
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 10.09.2014 r. umowę dotacji nr 324/2014/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Odbudowa i uszczelnienie koryta KW-K wraz z budowlami w km 71+000 – 76+000” gm. Sosnowica i gm. Dębowa Kłoda pow. Parczew- dokumentacja projektowa.


Całkowita wartość zadania wynosi 142 923,29 zł w tym środki WFOŚiGW 142 923,29 zł, termin realizacji 15.12.2014 r.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 14.07.2014 r. umowę dotacji nr 253/2014/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Odbudowa i uszczelnienie koryta KW-K wraz z budowlami w km 11+000 - 40+570 - dokumentacja projektowa (część I w km 11+000 - 21+150 gm. Trawniki, pow. Świdnik, gm. Siedliszcze, pow. Chełm, gm. Milejów, pow. Łęczna; Część II w km 21+150 - 30+530 gm. Milejów, gm. Puchaczów, pow. Łęczna; Część III w km 30+530 - 40+570 gm. Ludwin, gm. Puchaczów, pow. Łęczna)".


Całkowita wartość zadania wynosi 866 701,05 zł w tym środki WFOŚiGW 433 350,00 zł, termin realizacji 30.11.2014 r.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dniu 14.07.2014 r. umowę dotacji nr 252/2014/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Odbudowa i uszczelnienie koryta KW-K wraz z budowlami w km 40+570 - 71+000 - dokumentacja projektowa (część I w km 40+570 - 49+730 gm. Ludwin, pow. Łęczna, gm. Uścimów, pow. Lubartów; Część II w km 49+730 - 59+710 gm. Uścimów, pow. Lubartów, gm. Sosnowica, pow. Parczew; Część III w km 59+710 - 71+000 gm. Sosnowica, pow. Parczew)".


Całkowita wartość zadania wynosi 924 169,11 zł w tym środki WFOŚiGW 891 258,00 zł, termin realizacji 30.11.2014 r.

 


 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dn. 02.10.2012 r. umowę dotacji Nr 344/2012/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Lublinie  na  dofinansowanie  w kwocie: 250 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Potoku Mucha w km 0+000 – 5+750, zadanie II w km 2+250 – 5+750, obiekt 1 i 2 na dług. 3,250 km, gm. Łukowa, pow. Biłgoraj”.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 4 391 785,92 zł brutto, termin realizacji do 30 listopada 2013 r. 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dn. 08.08.2013r. umowę dotacji Nr 292/2013/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Lublinie  na  dofinansowanie  w kwocie: 66 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Analiza efektywności pracy zbiornika wodnego Biszcza-Żary na Łazobnej w kontekście jego możliwości przeciwpowodziowych z wykorzystaniem modelowania hydrulicznego”.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 133 118,84 zł brutto, termin realizacji do 30 listopada 2013 r. 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dn. 08.08.2013r. umowę dotacji Nr 291/2013/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Lublinie  na  dofinansowanie  w kwocie: 77 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Analiza efektywności pracy zbiornika wodnego Brodziaki na Czarnej Ładzie w kontekście jego możliwości przeciwpowodziowych z wykorzystaniem modelowania hydrulicznego”.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 154 399,49 zł brutto, termin realizacji do 30 listopada 2013 r. 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zawarł w dn. 08.08.2013r. umowę dotacji Nr 293/2013/D/GW z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Lublinie  na  dofinansowanie  w kwocie: 70 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Analiza efektywności pracy zbiornika wodnego Borowiec na Wirowej w kontekście jego możliwości przeciwpowodziowych z wykorzystaniem modelowania hydrulicznego”.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 141 759,76 zł brutto, termin realizacji do 30 listopada 2013 r.
 


 

Aktualności |   Dyrekcja |   Struktura organizacyjna |   Oddziały |   Inspektoraty |   Oferty pracy |   Galeria |   Kontakt

 

Copyright © 2011 | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
Realizacja i redakcja: Wojciech Iwanicki

Informacja o plikach cookies